מחלקת רווחה

מחלקת רווחה איתכם.ן בכל מקום!
אנו פועלים רבות ומשקיעים מחשבה רבה כיצד ניתן לקחת צעד קדימה את חוויית השהות במכללה.
בפעילותנו ניתן למצוא את קפה אמון, סיוע למשרתי ומשרתות מילואים, שירות לדיירי המעונות וייעוץ חינמי לסוגיות משפטיות.
יש לכם.ן הצעות ייעול? חושבים.ות שאפשר לעשות משהו אחרת?

נשמח לשמוע מכם.ן
רמ"ח רווחה revaha@aguda-mta.co.i

עוד במחלקת רווחה

מדור מילואים

תחבורה, חניונים וקארפול

ייעוץ משפטי
ופיננסי

קפה אמון
ומיקרוגלים

מדור מילואים

ייעוץ משפטי
ופיננסי

מפת חניונים

קפה אמון
ומיקרוגלים

הטרדות מיניות