מעונות

מחלקת הרווחה מסייעת לדיירי ודיירות המעונות במידה והמענה אשר מקבלים מחברת ״סולל ובונה״ לוקה בחסר.
המחלקה תשמש כגורם מקשר במידת הצורך עם גורמים במכללה האמונים על הנושא.
בנוסף, בשיתוף פעולה עם מחלקות נוספות, תדאג להווי חברתי במעונות ויצירת אווירה סטודנטיאלית.