הטרדות מיניות

הטרדות מיניות

הטרדות מיניות – יש למי לפנות:
אם את או אתה מרגישים שהוטרדתם מינית, רוצים להתייעץ או לשאול שאלה את ואתה מוזמנים לפנות לאחראי למניעת הטרדות מיניות מטעם האגודה
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית 1202
תא יפואיות לקידום נשים ושיוויון מגדרי yafoiyot@gmail.com
תא יפואיות בפייסבוק למעבר לחצי/לחץ כאן
מהי הטרדה מינית?
בחוק קיימת הגדרה מפורטת ל"מהי הטרדה מינית". יש 6 סעיפי משנה, והם חלים על כל תחומי החיים כמובן, אבל קיימת הכוונה והתייחסות מפורטת במיוחד להטרדה מינית בעבודה
מדוע? כי בפועל, כל אדם שמתחיל עם מישהי ברחוב, או בים, או במועדון, ועושה זאת בצורה משפילה או מבזה, או מציע הצעות חוזרות בעלות אופי מיני וכו' למרות שאותה אשה הבהירה שאינה מעוניינת – עלול לעבור על הוראת החוק ולהחשב מטריד מינית. אבל עם התנהגויות אלה יש גם דרכים אחרות להתמודד, בעוד שבמקום העבודה יש לכאורה למוטרדת פחות דרכים להתמודד.
אלה הגדרות החוק להטרדה מינית:
(1) סחיטה באיומים בעלת אופי מיני;
(2) מעשים מגונים;
(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;
(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;
(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו, לרבות נטייתו המינית;
(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4) המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה
(א) עד (ה) בנסיבות המפורטות בפסקאות אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:
(א) לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול;
(ב) למטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל;
(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה
או בשירות;
(ד) לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
(ה) לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים
(בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים."
כפי שניתן לראות – הטרדה מינית יכולה להיות גם מילולית בלבד.

 

דילוג לתוכן