תקנון

תקנון קורסי עזר/מרתונים מקוונים

הנרשם/ת לקורס עזר זה מטעם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מתחייב/ת כי:
1. תוכן השיעור לא יוקלט ולא יצולם בכל אמצעי שהוא.
2. תוכן השיעור לא יועבר לגורם חיצוני ולא ייעשה בו כל שימוש נוסף מלבד צפייה והשתתפות בקורס.

הפרה של סעיפים אלו תגרור הדחה מיידית מקורס זה – ללא החזר כספי, ביטול הזכאות לרישום לקורסים מטעם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות והפעלת כל התרופות השמורות מתוקף חוק זכויות יוצרים, תשס״ח-2007 ודיני קניין רוחני.

תשלום לקורס מהווה הסכמה לתנאי הרישום.