מנטורים

תלמידי שנה א'? אתם לא לבד!
פרויקט המנטורים שזכה להצלחה רבה, ממשיך לשנה נוספת.
הפרויקט מונה 60 מנטורים ומנטוריות בשנתם השנייה או השלישית ללימודים. המנטורים נבחרו ללוות קבוצות של סטודנטים.ות מבתי הספר בהם הם לומדים במהלך שנתם הראשונה ללימודים, ועושים זאת בהתנדבות עבור נקודות זכות או מלגה.
הפרויקט מתחיל לקראת סמסטר א' ומסתיים בסוף השנה.
המנטורים זמינים לשאלות הסטודנטים.ות אותם הם מלווים. בנוסף, הם מקיימים מפגשים קבוצתיים בנושאים הקשורים להיכרות והתאקלמות במכללה, עצות ללמידה והכנה למבחנים.
לשאלות על הפרויקט מוזמנים לפנות לרכזת המנטורים, דניאל גולני – Mentor@aguda-mta.co.il