תקופת בחינות

מצגת יום עיון לקראת תקופת בחינות

הנחיות לנבחן מטעם המכללה