הנחות לזכאים

הנחות לסטודנטים בעלי זכאות:

 – 10% הנחה: נשים בהריון, עולים חדשים, משרתי מילואים מעל 7 ימי מילואים במהלך הסמסטר, חברי מועצה.

50% הנחה: חברי מועצה ששירתו מעל 30 ימי מילואים במהלך הסמסטר, עובדי האגודה.

 

* ההטבות אינן חלות על "אווירונים".
* עולים חדשים יקבעו עפ"י הגדרות המכללה האקדמית ת"א-יפו, מילואימניקים בכפוך להצגת אישור 3100 או אישור זכאות מהמכללה.
* אין כפל הנחות – ההנחה תיקבע לפי ההנחה הגבוהה ביותר.