ליווי בהליך משמעתי

כל סטודנט.ית שנמצא.ת בהליכים משמעתיים מול המכללה מוזמנ.ת לפנות לאגודת הסטודנטים על מנת לקבל ליווי וסיוע.
ניתן ליצור קשר עם רמ"ח אקדמיה, רון ברוש – academya@aguda-mta.co.il