ליווי בהליך משמעתי

כל סטודנט.ית שנמצא.ת בהליכים משמעתיים מול המכללה מוזמנ.ת לפנות לאגודת הסטודנטים על מנת לקבל ליווי וסיוע.
ניתן ליצור קשר עם רכזת האקדמיה הרלוונטית-
איליי מנדיל: רכזת אקדמיה לבתי הספר לכלכלה, מערכות מידע וסיעוד – academya1@aguda-mta.co.il
ניקול רפלוביץ: רכזת אקדמיה לבתי הספר למדמ"ח, פסיכולוגיה וממשל – academya4@aguda-mta.co.il
או עם רמ"ח אקדמיה, הדס בנימין – academya@aguda-mta.co.il