מי אנחנו

צוות האגודה

אגודת הסטודנטים היא הגוף המאגד את כלל הסטודנטיות והסטודנטים בקמפוס ובשלוחותיו.
הזכות שלנו, הסטודנטים והסטודנטיות, להיות מאוגדים – מקנה לנו כוח רב: כוח חברתי, אקדמי צרכני. בכך מתאפשר לנו לתת את המענה הטוב ביותר לכל פנייה ולקדם באופן מיטבי ביותר את האינטרסים הסטודנטיאליים בקמפוס.

עדן סלובטיק

יו"ר אגודה ויו"ר מועצה

ספיר צורף

סיו"ר האגודה

ליאור נוי

מנכ"ל אגודה

נוי טל

רמ"ח דוברות והסברה

יובל חסון

רמ"ח תרבות

יובל הרונגי

רמ״ח שיווק

הדס בנימין

רמ"ח אקדמיה

תמיר מרציאנו

רמ"ח רווחה

אורי חסיד

רמ"ד מרתונים מדמ"ח
וניהול מערכות מידע

אור לביא

רמ"ד מרתונים פסיכולוגיה
כלכלה וסיעוד

שחר שריר

רמ"ח ספורט

רוני בורג

רמ"ח מעורבות חברתית

נציגי מועצת הסטודנטים

המועצה היא הגוף אשר קובע את מדיניות האגודה. בחירות למועצה מתקיימות פעמיים בשנה, בתחילת שנת הלימודים לשנתונים החדשים ולקראת סוף השנה יחד עם הבחירות הכלליות. נציגי המועצה הם הקול של השנתון שלהם ותפקידם לייצג את חברי השנתון, לדאוג לאינטרסים שלהם ולתווך ביניהם ובין האגודה.

המועצה מתכנסת לפחות אחת לחודש ודנה על נושאים סטודנטיאליים במטרה לקדם את האינטרסים של הסטודנטים, לדאוג לרווחתם ולהצביע על החלטות והצעות שעולות מקרב המועצה.  

בכל שנתון יש מקום ל-2 נציגים\ות.

-בשנתון שבו יתמודדו יותר מ-2 מועמדים יתקיימו בחירות למועצה על ידי אותו שנתון.

– בשנתון שבו יתמודדו עד 2 מועמדים הם ייכנסו אוטומטית למועצה.